KAKO OTVORITI OBRT
Otvaranje obrta se odvija u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi. HITRO.HR u postupku otvaranja sudjeluje kao posrednik između građana i tijela/ureda ovlaštenog za registriranje obrta.
ODABIR VRSTE OBRTA
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Vrste obrta:

- Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
- Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
- Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti.

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi potrebne uplatnice dostupne su, bez naknade, na šalteru servisa HITRO.HR. Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce i uplatnice potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u Fininim poslovnicama.

Napomena: Iznimno, u razdoblju od 2. siječnja 2018. do 1. siječnja 2019. godine, fizička osoba se osobađa plaćanja izdane obrtnice pa u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznosi 250,00 kuna (osim u Gradu Zagrebu gdje iznosi 270,00 kuna).

PREDAJA DOKUMENTACIJE I UPLATA PRISTOJBI

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom upisom u obrtni registar.
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR ukoliko ste isti ovlastili da za vas posreduje u postupku otvaranja obrta.

Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Napomena: prije izrade pečata, potrebno se informirati u banci po Vašem izboru je li izrada pečata neophodna.

Izradu pečata ukoliko Vam je potreban u poslovanju možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR.

PROVJERITE...