FINA e-kartica

Fina e-kartica je multifunkcionalna smart kartica za elektroničko poslovanje. Namijenjena je poslovnim subjektima koji žele poslovati sigurnije i ugodnije.
 
S Fina e-karticom možete koristiti sljedeće usluge:

Fina e-kartica je jedinstvena jer je multifunkcionalna (jedina kartica kojom možete obaviti ukupno uredsko poslovanje), jer vam pruža neograničen pristup (pristup svim servisima  24 sata dnevno, 365 dana u godini), jer ima povoljnije naknade (naknade su povoljnije u odnosu na klasično plaćanje na šalterima) i jer je pristup podacima i servisima brži, sigurniji i jednostavniji.

Više o dokumentaciji potrebnoj za dobivanje Fina e-kartice