SAZNAJTE VIŠE

FINA e-kartica
e-PDV
e-Porezna

e-Porezna je nova usluga koja svim poreznim obveznicima (pravnim i fizičkim osobama) u Republici Hrvatskoj omogućuje jednostavnu, sigurnu i brzu dostavu podataka iz poreznih prijava i poreznih obrazaca.

Podnošenje poreznih prijava i obrazaca elektroničkim putem eliminira obvezu ručnog popunjavanja papirnih prijava i obrasca te njihovo nošenje u ispostavu Porezne uprave.

e-PDV je usluga sustava e-Porezna, koja svim obveznicima poreza na dodanu vrijednost omogućuje dostavu podataka o periodičnom obračunu PDV-a za određeno obračunsko razdoblje.