SAZNAJTE VIŠE

FINA e-kartica
e-Mirovinsko
e-Mirovinsko

e-Mirovinsko je usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja, korisnicima nudi suvremen način poslovanja elektroničkim putem.

Prva usluga e-Mirovinskog je e-prijave. Ova usluga dopunjuje dosadašnji klasičan način prijava na mirovinsko osiguranje s mogućnošću podnošenja prijava elektroničkim putem.

Korištenjem usluge e-prijave, elektroničkim se putem može:

- prijaviti početak poslovanja i sve promjene tijekom poslovanja
- prijaviti radnike te sve promjene i prestanak osiguranja za njih

Usluga e-prijave omogućuje poslodavcima, obveznicima podnošenja prijave na mirovinsko osiguranje, jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i mogućnost obavljanja prijava brže, izravno iz vlastitog ureda ili doma, 24 sata dnevno, u vrijeme kada to njima odgovara.