SAZNAJTE VIŠE

FINA e-kartica
e-Zdravstveno
e-Zdravstveno

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje omogućen je i putem usluge e-Zdravstveno koji omogućuje pokretanje postupka za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju elektroničkim putem (podnošenjem e-prijave).

Usluga je namijenjena pravnim osobama (obveznicima uplate doprinosa), koji se vode u registru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
e-prijava omogućuje:
- podnošenje prijave i odjave osiguranih osoba,
- promjenu podataka osiguranih osoba elektroničkim putem.
Ovom uslugom je omogućena e-prijava radnika i članova obitelji (djece i supružnika), što je moguće učiniti iz Vašeg ureda ili doma, 7 dana u tjednu od 0 - 24 sata.
Aktivacija usluge ostvaruje se ispunjavanjem Pristupnog lista kojeg možete preuzeti sa Internet stranica Zavoda klikom na link e-Zdravstveno.