SAZNAJTE VIŠE

FINA e-kartica
e-Regos

KAKO POSTATI KORISNIK

Usluga e-REGOS namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

Usluga omogućava:

- predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem interneta u sustav REGOS-a u Fini,
- preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima putem interneta,
- preuzimanje Pregleda nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa.
- provjera članstva osiguranika u II. stup obveznog mirovinskog fonda

Prednosti usluge e-REGOS su višestruke:

- mogućnost predaje Obrasca R-Sm 24 sata na dan bez napuštanja radnog mjesta,
- ušteda vremena: nije potreban odlazak na šalter u Finu,
- ušteda prostora: nema papirne dokumentacije, sve potvrde i obrasci su u elektroničkom obliku i mogu se spremiti na računalo ili CD.

Kako biste pristupili usluzi e-REGOS potrebno je posjedovati čitač i Fina e-karticu kojom elektronički potpisujete datoteku s podacima u obrascu R-Sm.

Više o FINA e-kartici

KORIŠTENJE APLIKACIJE e-REGOS

Korištenje aplikacije je je jednostavno i pregledno te prilagođeno svim kategorijama korisnika.

Preduvjet za korištenje aplikacije je mogućnost formiranja podataka u formi za podnošenje na magnetnom nositelju ili elektroničkim putem, čiji je sadržaj i format propisan Pravilnikom o obrascu R-Sm.

Ako ne raspolažete aplikacijom za formiranje datoteke, predlažemo korištenje besplatnog programa sa stranice www.regos.hr.

Tehnički preduvjeti: Pristup internetu, Internet preglednik Internet Explorer 7 (ili viša verzija), preglednik pdf formata, JAVA 1.5.0_02 (ili viša verzija 1.6.0_22), Instalirani programi s instalacijskog CD-a ( prilikom instalacije programa obavezno se služite korisničkim uputama iz preuzetog paketa)

Kontakt u slučaju problema vezanih uz instalaciju i uporabu programa e-REGOS: besplatni telefon 0800 0080 ili e-mail info@fina.hr.

 

Od 1. siječnja 2014. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13), uvodi se objedinjeno prikupljanje podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja putem Obrasca JOPPD.

U skladu s navedenim izmjenama, za sve isplate primitaka nakon 1. siječnja 2014. godine, podaci će se dostavljati u Poreznu upravu na Obrascu JOPPD putem servisa e-Porezna.

Obveznici će Obrazac R-S/R-Sm do kraja 2014. godine moći podnijeti u Fini, ali samo u slučaju kada je izvršena uplata za obvezne mirovinske doprinose iz ranijih godina, a nije podnesen Obrazac R-S/R-Sm te u slučaju potrebe za ispravkom podataka na podnesenom Obrascu R-S/R-Sm (korektivni obrazac).

Obzirom da korisnici servisa e-Regos već imaju kripto uređaj (smart karticu ili USB token) s dva poslovna certifikata (normalizirani i kvalificirani), bilo da su im izdani u Fini ili u Banci s kojom Fina ima Ugovor o poslovnoj suradnji, iste mogu koristiti i za predaju Obrasca JOPPD u sustav Porezne uprave. Odnosno, korisnici koji su predavali Obrazac R-Sm putem servisa e-Regosu Fini, iste certifikate mogu koristiti i za predaju Obrasca JOPPD u Poreznu upravu. Za predaju Obrasca JOPPD putem servisa e-Porezna na navedenim certifikatima korisnik treba dobiti ovlaštenja za predaju i to postupkom registracije u Poreznoj upravi.

Više