Djelatnici HITRO.HR-a će za Vas ispuniti i poslati prijavu za upis novoosnovanog poslovnog subjekta ili za upis promjene postojećeg poslovnog subjekta u Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku.