Accessibility statement

HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom i nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice HITRO.HR koje se nalaze na adresi www.hitro.hr.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište www.hitro.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  • slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava,
  • audio/video sadržaj i tablični sadržaji, slike i složene slike (primjerice grafovi) nemaju prikladan tekstualni opis,
  • poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama,
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis,
  • pojedini obrasci nemaju odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana,
  • pomoću tipkovnice se ne može u cijelosti pristupiti postavkama pristupačnosti, niti sadržaju stranice,
  • izbornici se aktiviraju klikom, odnosno dodirom, a ne prelaskom pokazivača preko njih.

HITRO.HR radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene HITRO.HR-a.
Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine. HITRO.HR će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, tome obavijeste HITRO.HR putem elektroničke pošte: info@hitro.hr.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta HITRO.HR korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@hitro.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.