Upis u Registar poslovnih subjekata pri DZS

Ova usluga omogućuje Vam da putem HITRO.HR ureda ishodite Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku.

Upis novoosnovanih trgovačkih društava

Ova usluga omogućuje Vam da putem HITRO.HR ureda ishodite Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku za sljedeće vrste novoosnovanih trgovačkih društava: Dioničko društvo, Društvo s ograničenom odgovornošću, Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, Gospodarsko interesno udruženje, Inozemna podružnica, Javno trgovačko društvo, Komanditno društvo, Kreditna unija, Savez zadruga, Športsko dioničko društvo, Ustanova, Zadruga, Zajednica ustanova, Druga osoba za koju je upis propisan zakonom.

Da biste mogli provesti upis u Registar poslovnih subjekata, uredu HITRO.HR-a je potrebno dostaviti Rješenje Trgovačkog suda o upisu novoosnovanog trgovačkog društva u Sudski registar i Potvrdu o OIB-u za novoosnovano trgovačko društvo. Tom prigodom dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

HITRO.HR će po preuzimanju gore navedene dokumentacije za Vas ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana.

Upis promjena u postojećim trgovačkim društvima

Promjene koje se upisuju u Registar poslovnih subjekata su ove:

  1. Promjena naziva tvrtke
  2. Promjena sjedišta i adrese
  3. Promjena djelatnosti
  4. Promjena pravnog ustrojstvenog oblika.

Da bi pokrenuli postupak upisa promjena postojećih trgovačkih društava koja su već upisana u Registar poslovnih subjekata, potrebno je u HITRO.HR ured dostaviti Povijesni izvadak sa evidentiranom izmjenom izdan i ovjeren od strane Trgovačkog suda ili javnog bilježnika, a koji ne smije biti stariji od 30 dana. Nakon dostave gore navedene dokumentacije dobit ćete na potpis RPS obrazac koji je potreban za upis promjene poslovnog subjekta u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku.

HITRO.HR će po preuzimanju gore navedene dokumentacije za Vas ishoditi Obavijest sa upisanim promjenama Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od sedam radnih dana.

Upis brisanja poslovnog subjekta

Da bi proveli postupak brisanja poslovnog subjekta iz Registra poslovnih subjekata, potrebno je u ured HITRO.HR-a dostaviti Povijesni izvadak sa evidentiranom izmjenom ovjeren od strane Trgovačkog suda ili javnog bilježnika (ne stariji od 30 dana). Tom prilikom dobit ćete i potpisati RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o brisanju poslovnog subjekata.

HITRO.HR će po preuzimanju gore navedene dokumentacije za Vas ishoditi Obavijest o upisu brisanja poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od sedam radnih dana ako podaci upisani u Sudskom registru odgovaraju podacima upisanim u Registru poslovnih subjekata pri Državom zavodu za statistiku.

Prijepis ranije izdane obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta

Za Vaše potrebe u uredima HITRO.HR-a možete podnijeti Zahtjev za izdavanjem prijepisa ranije izdane Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku koji će biti dostavljena na Vaš faks ili adresu ako podaci upisani u Sudskom registru odgovaraju podacima upisanim u Registru poslovnih subjekata pri Državom zavodu za statistiku.

>> Dokumenti