Usluga e-Tvrtka

e-Tvrtka je usluga HITRO.HR-a koja omogućava elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

e-Tvrtka je usluga HITRO.HR-a koja omogućava elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku od 24 sata.

Napomena: U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena Suda, rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana.

Osim usluga osnivanja d.o.o. i j.d.o.o. uvedena je nova usluga putem e-Tvrtke, elektronička rezervacija imena ili naziva na bilo koji od Trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda. Rok Trgovačkom sudu za izdavanje potvrde odnosno obavijesti je 3 dana od dana podnošenja prijave s prilozima.

Napomena: U rok od 3 dana ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena Suda, rok od 3 dana teče od sljedećeg radnog dana.

Usluge su od iznimne važnosti za gospodarstvo i predstavljaju prvu stepenicu u ostvarivanju ideje o dostupnosti suda korištenjem zaštićenih elektroničkih sustava te efikasnijem i bržem rješavanju predmeta u sudovima.

Osnivanje društva elektroničkim putem omogućeno je temeljem Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12).