Usluga e-Tvrtka

e-Tvrtka je usluga HITRO.HR-a koja omogućava elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.

e-Tvrtka je usluga HITRO.HR-a koja omogućava elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od trgovačkih sudova u roku od 24 sata.

Napomena: U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena suda, rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana.
Usluga je od iznimne važnosti za gospodarstvo i predstavlja prvu stepenicu u ostvarivanju ideje o dostupnosti suda korištenjem zaštićenih elektroničkih sustava te efikasnijem i bržem rješavanju predmeta u sudovima.
 

Osnivanje društva elektroničkim putem omogućeno je temeljem Pravilnika o načinu upisa u sudski registar.