Kako otvoriti d.o.o./j.d.o.o.?

Putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR ureda u Republici Hrvatskoj na bilo koji od trgovačkih sudova 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što sud zaprimi ispravnu i potpunu elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog društva, rok za donošenje odluke je 24 sata.

Napomena: U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena suda, rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana. Rok od 24 sata ne odnosi se na prijave koje su trgovačkom sudu podnesene u papirnom obliku. Za prijave podnesene u papirnom obliku, rok upisa u sudski registar je 5 dana.
Postupak registracije:
  1. odabir imena društva,
  2. ovjera kod javnog bilježnika,
  3. predaja dokumentacije i uplata pristojbi,
  4. preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa.

1. Ime društva

Društvu prvo morate odabrati ime. HITRO.HR može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom . Zato je, pored odabranog imena društva, preporučljivo pripremiti alternativna imena. Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr.

2. Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika trebate sa sobom imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured (vidi uslugu e-Tvrtka).

3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u HITRO.HR uredu.

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka) ili predati papirnu dokumentaciju, ako nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ako je dokumentacija koja je poslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured rješenje o osnivanju i potvrdu o OIB-u novoosnovanog drušštva.  U slučaju kada se  dokumentacija na trgovački sud predaje u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se rješenje o osnivanju društva i potvrda o OIB-u podiže u papirnom obliku na trgovačkom sudu (od strane zaposlenika ureda HITRO.HR).

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).
HITRO.HR će automatski po preuzimanju rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

4. Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva potrebno je prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko).

Također, društvo je potrebno prijaviti u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno) te u nadležnoj Poreznoj upravi.

>> Dokumenti