Kako otvoriti obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Postupak otvaranja obrta:

  1. odabir djelatnosti,

  2. prikupljanje dokumentacije,
  3. predaja dokumentacije.

HITRO.HR u postupku otvaranja sudjeluje kao posrednik između građana i tijela/ureda ovlaštenog za registriranje obrta.

Odabir djelatnosti

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obzirom na djelatnosti obrt može biti:

  • Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
  • Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
  • Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti.

Prikupljanje dokumentacije

U HITRO.HR uredu dobit ćete sve informacije o dokumentaciji koja je potrebna za obavljanje željenih djelatnosti.

Predaja dokumentacije

Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u Fininim poslovnicama.

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom upisom u obrtni registar.
Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR ukoliko ste isti ovlastili da za vas posreduje u postupku otvaranja obrta.

Po primitku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Prije izrade pečata, potrebno se informirati u banci po Vašem izboru je li izrada pečata neophodna.

Izradu pečata, ako Vam je potreban u poslovanju, možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR.